Jízdy na koni/ustájení:
Ing. Tomáš Nolč
Tel.: 605 268 975

Domácí vzdělávání:
Mgr. Eva Nolčová
tel.: 774 975 292, e-mail:
StajBilyKamen@seznam.czReklama, spřátelné weby:


Domácí vzděláváníDomácí vzdělávání Evy Nolčové, Stáj Bílý Kámen

 

Do našeho domácího vzdělávání
přijímáme děti na školní rok 2016/2017.


Pokud máte zájem,
aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu
ve školním roce 2016/2017,
napište nám.

e-mail: StajBilyKamen@seznam.czCo je naším cílem:

Harmonická škola s jasnými cíli a směřováním,
kde každé dítě bude prožívat radost z úspěchu
a bude se cítit v souladu sám se sebou.Škola vznikla pod vedením:
Mgr. Evy Nolčové  - aprobované učitelky pro 1. stupeň ZŠ s 16letou praxí ve školství

Další lidé, kteří se budou podílet na fungování školy:

Ing. Tomáš Nolč - majitel stáje s pedagogickým vzděláním

Hana Jůzlová - učitelka anglického jazyka

Maximální počet dětí: 15 dětí ve skupině

Prostory pro výuku:
Multifunkční vnitřní zázemí pro výuku, pergola pro výuku venku, areál stáje a okolní příroda


Výuka:

 • pod hlavičkou domácího vzdělávání,
 • vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT,
 • v souladu s osnovami vzdělávacího programu ZŠ,
 • využívá prvků Začít spolu, Montessori pedagogiky, metody kritického myšlení, zážitkové pedagogiky atd.
 • staví na konstruktivistickém pojetí výuky, aktivním učení - dítě se aktivně podílí na svém vzdělávání, staví na tom, co již zná, dochází k aktivnímu rozvoji, bádání, třídění a následné sebereflexi - co jsem zjistil, co jsem se naučil nového,
 • bez domácích úkolů,
 • upřednostňování učení se v souvislostech před memorováním,
 • hodnocení - děti jsou vedeny k rozvoji sebereflexe, využívání různých způsobů hodnocení.


Vize školy:

 • Podnětné prostředí, formy a metody výuky, které vzbuzují u dětí zájem objevovat, tvořit, učit se, předávat, podílet se a celostně se rozvíjet.
 • Efektivní výuka, která rozvíjí celkovou osobnost dítěte a podporuje vnitřní motivaci při učení.
 • Ohled na tempo dětí a jejich individuální potřeby.
 • Podporování vývoje a aktivit dětí.
 • Děti jsou vedeny k tomu, že se nemusí obávat chyby, dokážou jí použít ke svému dalšímu růstu.
 • Rozvoj zodpovědnosti dítěte za svoji činnost.
 • Učitel je v roli podněcovatele, koordinátora. Učitel postupně předává část svých vedoucích kompetencí žákům, kteří se navzájem učí.
 • Výuka je často zaměřená na vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Kooperativní výuka děti učí aktivně spolupracovat (každý ve skupině má svoji roli), naslouchat, komunikovat, konstruktivně řešit problémy a prezentovat svoji činnost. Dále rozvíjí sebereflexi, objektivní hodnocení práce dětí navzájem, vytváří spolupracující tým a vzájemnou sounáležitost. Kooperativní způsob výuky rozvíjí sociální dovednosti a podporuje pozitivní vztahy mezi dětmi.
 • Učení s láskou, pochopením a podporou.
 • Výuka anglického jazyka hravou formou.
 • Podpora přirozeného kontaktu dětí se zvířaty, rostlinami a celou přírodou v areálu a v okolí stáje.
 • Otevřená komunikace mezi dětmi, rodiči a učitelem.
 • S respektujícím přístupem k dětem (např. dle Respektovat a být respektován, Vychováváme děti a rosteme s nimi od Naomi Aldortové, Tvoje dítě jako šance pro tebe od Zdeňky Jordánové apod.),
 • Učení v blocích.
 • Přestávky dle potřeb dětí.
 • Relaxační cvičení, prvky dětské jógy během výuky.

 

 

 

 

 

 

Denní program:

 • Od 7. 30 - 8.30 hodin - příchod dětí do školy - ranní volný pobyt v areálu stáje (čas ranního předání dítěte lze upravit dle domluvy)
 • Od 8. 30 hodin - 12.30 hodin - výuka
 • Od 8.30 hod. ranní uvítací kruh s kytarou, zpěvem a povídáním.
 • Od 9. hodiny výuka v dvou blocích. Od 10. 30 do 11. 30 hod. přestávka s volným pobytem venku.
 • Cvičení jógy, relaxace, aktivní pohyb v přírodě, dvakrát týdně jízda na koni.

 • Zpívání a tvořivé činnosti, keramika
 • Anglický jazyk - dvakrát týdně - v dopoledním a odpoledním bloku
 • Oběd: ve 13 hodin
 • Odpolední volný čas od 13. 30 do 15. hodiny - výuka anglického jazyka hravou formou (jedenkrát týdně), pobyt v areálu stáje, výlety do okolí, četba, tvořivé chvilky, pohybové a relaxační chvilky, hry na procvičování učiva apod., hudební kroužek - hra na flétnu, klavír, akordeon...

 • Od 15. hodiny je možno využít zájmových kroužků, které nabízí naše stáj - Jezdecký kroužek, Relax kroužek - jóga pro děti s relaxační jízdou na koni

 • Možnost prodloužení pobytu dítěte za příplatek dle dohody.

Školné:

 • Školné na jeden kalendářní měsíc: 4 000,- Kč
 • Cena zahrnuje denní program od 7. 30 - 15. hodiny.

Stravné:

 • Stravné: 45,- Kč na dítě - polévka a druhé jídlo, obědy jsou dováženy z Bufáčku Liteň, odebíráme i makrobitickou stravu, jídlo je přizpůsobené dětem - minimálně solené, bez umělých dochucovadel, 2 - 3 krát týdne maso
 • Dvakrát týdně domácí mléčná svačina v podobě domácího jogurtu, tvarohu, sýra a mléka z farmy Homolka
 • Cena dle spotřebovaného množství.
 • Pitný režim dětí - zajištěn během celého dne.

 

 

 

 

 


Náš tým:
Eva a Tomáš Nolčovi a Hanka Jůzlová


Mgr. Eva Nolčová

narozená 10. 3. 1977 v Šumperku


Pedagogické vzdělání:

Vyšší odborná škola pedagogická - Svatý Jan pod Skalou - studium 2 roky

Universita Jana Evangelisty Purkyně - Ústí nad Labem - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kurz pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů

 

Pedagogická činnost:

 • pedagogická praxe učitelky na obou stupních základní školy od roku 1999,
 • od roku 2000 učitelka 1. stupně v Základní škole v Černošicích, nyní na mateřské dovolené,
 • tvorba studijních materiálů pro grantový projekt EU - Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji - pro profesní vzdělávání učitelů - témata - Kooperativní učení, Týmová práce učitelů,
 • odborná publikační činnost - Učitelské listy - zaměření témat na přípravu, realizaci a hodnocení kooperativního učení a jeho vliv na kompetence žáků,
 • vedení zájmových kroužků - přírodovědnoturistického kroužku pro žáky ZŠ Zadní Třebaň, Jóga pro děti - rodinné centrum Leťánek, Relax kroužek - Jóga pro děti a jízdou na koni - Stáj Bílý Kámen,
 • další aktivity pro děti - jezdecké kroužky, tábory, víkendy v sedle a prázdninové pobyty pro děti ve Stáji Bílý Kámen ve Lhotce (rodinná farma),
 • pořádání akcí pro mateřské školky a školní výlety pro třídy ZŠ - tvořivé dílny, jízda na koni, programy zaměřující se na přírodu, život na farmě a péči o domácí zvířata.

Moje tvůrčí činnost:

Ráda s dětmi tvořím a zkouším nové věci.

 • malba, kresba, grafika a další různé výtvarné techniky,
 • výroba svíček, mýdel, malování na textil, keramika,
 • ráda tvořím z přírodních materiálů,
 • fotografuji,
 • vyrábím vitráže.

"Učení dětí je mojí velkou láskou, velkým životním posláním a zdrojem vnitřního štěstí."


Rodina Nolčova - Eva, Tomáš, Miroslav, Boleslav

 

Ing. Tomáš Nolč

narozen 19. září 1965 v Kladně

 

vzdělání:

 • Česká zemědělská univerzita v Praze, studijní obor Živočišná produkce
 • Mendelova univerzita v Brně, studijní obor Chov koní a agroturistika
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství - Učitelství odborných předmětů


Pedagogická činnost

 • vedení jezdeckých kroužků, koňských táborů pro děti, učení jízdy na koni pro děti i dospělé.

Hana Jůzlová

připravuje se...

 

Slova k zamyšlení, slova spisovatele

Johna Steinbecka:

"V jejich hodinách našim plánům nestačil celý svět. Dokázala nás zapojit do vzrušených diskuzí, sotva že jsme se nepoprali. Každé ráno jsme k ní přicházeli s novými pravdami, novými nápady, novými poznatky sevřenými v našich dlaních jako polapené světlušky. Když odešla, zmocnil se nás smutek, ale to světlo neodešlo. Zanechala nám své znamení, zanechala nám knihu, kterou učitel píše v myslích svých žáků. Měl jsem mnoho učitelů, kteří nás učili věci jdoucí jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ale jen málo takových, jako byla ona, jen málo takových, kteří ve mně vytvořili něco nového, nový postoj, nový hlad. Myslím, že do značné míry jsem jen nesignovaným dílem oné učitelky. Jaká nesmrtelná síla spočívá v rukou takového člověka!"

 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, chcete nás lépe poznat a seznámit se s prostředím naší koňské farmy, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 774 97 52 92 - Eva Nolčová nebo emailem stajbilykamen@seznam.cz.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

a na zážitky s Vašimi dětmi

na cestě za vzděláním.

 

 

YThlYjY0N