Jízdy na koni/ustájení:
Ing. Tomáš Nolč
Tel.: 605 268 975

Domácí vzdělávání:
Mgr. Eva Nolčová
tel.: 774 975 292, e-mail:
StajBilyKamen@seznam.czReklama, spřátelné weby:


Domácí vzdělávání 

 

 

Domácí vzdělávání Evy Nolčové, Stáj Bílý Kámen

 

 

Co je naším cílem:

Harmonická škola s jasnými cíli a směřováním,
kde každé dítě bude prožívat radost z úspěchu
a bude se cítit v souladu sám se sebou.

 

 

 

Škola vznikla pod vedením:
Mgr. Evy Nolčové  - aprobované učitelky pro 1. stupeň ZŠ s 17letou praxí ve školství

 

Další lidé, kteří se budou podílet na fungování školy:

Mgr. Iva Myslivečková - aprobovaná učitelka pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou výukou VV, třídní učitelka

Mgr. Alžběta Jenická - učitelka smíšené třídy

 

Ing. Tomáš Nolč - majitel stáje s pedagogickým vzděláním, učitel jízdy na koni

Hana Jůzlová - učitelka anglického jazyka

 


 

Prostory pro výuku:
Multifunkční vnitřní zázemí pro výuku, pergola pro výuku venku, teepee, areál stáje a okolní příroda


Výuka:

 

 

 • pod hlavičkou domácího vzdělávání,
 • vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT,
 • v souladu s osnovami vzdělávacího programu ZŠ,
 • využívá prvků Začít spolu, Montessori pedagogiky, metody kritického myšlení, zážitkové pedagogiky atd.
 • staví na konstruktivistickém pojetí výuky, aktivním učení - dítě se aktivně podílí na svém vzdělávání, staví na tom, co již zná, dochází k aktivnímu rozvoji, bádání, třídění a následné sebereflexi - co jsem zjistil, co jsem se naučil nového,
 • bez domácích úkolů,
 • upřednostňování učení se v souvislostech před memorováním,
 • hodnocení - děti jsou vedeny k rozvoji sebereflexe.

 

 

Vize školy:

 

 

 • Podnětné prostředí, formy a metody výuky, které vzbuzují u dětí zájem objevovat, tvořit, učit se, předávat, podílet se a celostně se rozvíjet.
 • Efektivní výuka, která rozvíjí celkovou osobnost dítěte a podporuje vnitřní motivaci při učení.
 • Ohled na tempo dětí a jejich individuální potřeby.
 • Podporování vývoje a aktivit dětí.
 • Děti jsou vedeny k tomu, že se nemusí obávat chyby, dokážou jí použít ke svému dalšímu růstu.
 • Rozvoj zodpovědnosti dítěte za svoji činnost - za své učení a chování.
 • Učitel je v roli podněcovatele, koordinátora. Učitel postupně předává část svých vedoucích kompetencí žákům, kteří se navzájem učí.
 • Výuka je často zaměřená na vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Kooperativní výuka děti učí aktivně spolupracovat (každý ve skupině má svoji roli), naslouchat, komunikovat, konstruktivně řešit problémy a prezentovat svoji činnost. Dále rozvíjí sebereflexi, objektivní hodnocení práce dětí navzájem, vytváří spolupracující tým a vzájemnou sounáležitost. Kooperativní způsob výuky rozvíjí sociální dovednosti a podporuje pozitivní vztahy mezi dětmi.
 • Učení s láskou, pochopením a podporou.
 • Výuka anglického jazyka hravou formou.
 • Podpora přirozeného kontaktu dětí se zvířaty, rostlinami a celou přírodou v areálu a v okolí stáje.
 • Otevřená komunikace mezi dětmi, rodiči a učitelem.
 • S respektujícím přístupem k dětem (např. dle Respektovat a být respektován, Vychováváme děti a rosteme s nimi od Naomi Aldortové, Tvoje dítě jako šance pro tebe od Zdeňky Jordánové apod.),
 • Učení v blocích.
 • Přestávky dle potřeb dětí.
 • Relaxační cvičení, prvky dětské jógy během výuky.

 

 

 

 

Denní program:

 

 

 • Od 7. 30 - 8.30 hodin - příchod dětí do školy - ranní volný pobyt v areálu stáje (čas ranního předání dítěte lze upravit dle domluvy)
 • Od 8. 45 hodin - 13.00  hodin - výuka
 • Od 8.30 hod. ranní uvítací kruh s kytarou, zpěvem a povídáním.
 • Od 9. hodiny výuka v dvou blocích. Od 10. 30 do 11. 30 hod. přestávka s volným pobytem venku.
 • Cvičení jógy, relaxace, aktivní pohyb v přírodě, dvakrát týdně jízda na koni.

 

 

   • výuka anglického jazyka hravou formou (v rámci školy),
   • kroužek - výuka německého jazyka, španělštiny,
   • kroužek - pěvecký sbor Kamínek,
   • kroužek - hra na hudební nástroje - klavír, flétna, klarinet, akordeon, kytara.

 

 • Zpívání a tvořivé činnosti, keramika
 • Anglický jazyk - dvakrát týdně - v dopoledním a odpoledním bloku
 • Oběd: ve 13 hodin
 • Odpolední volný čas od 13. 30 do 15. hodiny:

 

 

 

 • Od 15. hodiny je možno využít zájmových kroužků, které nabízí naše stáj - Jezdecký kroužek, Relax kroužek - jóga pro děti s relaxační jízdou na koni

 

 

 

 • Možnost prodloužení pobytu dítěte za příplatek dle dohody.

 

 

Školné:

 

 

 • Školné na jeden kalendářní měsíc: 4 000,- Kč
 • Cena zahrnuje denní program od 8. - 15. hodiny.

 

 

Stravné:

 

 

 • Stravujeme se od firmy Bionea. Viz www. bionea.cz
 • Můžeme si vybírat masová jídla, vegetariánská, bezlepková a sladká.
 • Vše v bio kvalitě.

 

 

 

 

 

NTI5NmU