Jízdy na koni/ustájení:
Ing. Tomáš Nolč
Tel.: 605 268 975

Domácí vzdělávání:
Mgr. Eva Nolčová
tel.: 774 975 292, e-mail:
StajBilyKamen@seznam.czReklama, spřátelné weby:


» Filosofie domácího vzdělávání

Domácí vzdělávání Evy Nolčové, Stáj Bílý Kámen

 

 


Co je naším cílem:


Harmonické vzdělávání
s jasnými cíli, směřováním

a

objevováním,
kde každé dítě bude
prožívat radost z úspěchu
a bude se cítit
v souladu sám se sebou.

 

 

 

 

Domácí vzdělávání na našem statku vzniklo pod vedením:
Mgr. Evy Nolčové  - aprobované učitelky pro 1. stupeň ZŠ s 18 letou praxí ve školství

 

Další lidé, kteří se budou podílet na fungování školy:

 

Ing. Tomáš Nolč - majitel stáje s pedagogickým vzděláním

Hana Jůzlová - učitelka angličtiny

Mgr. Iva Myslivečková - aprobovaná učitelka 1. stupně

Mgr. Alžběta Jenická - učitelka 1. - 5. ročníku

Mgr. Ilona Anna Fuchsová - učitelka 1. - 5. ročníku, učitelka němčiny

Štěpánka Stonová - učitelka 2. ročníku

 

 

Prostory pro výuku:
Multifunkční vnitřní zázemí pro výuku, pergola pro výuku venku, areál stáje a okolní příroda


Výuka:

 

 

 • pod hlavičkou domácího vzdělávání,
 • vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT,
 • v souladu s osnovami vzdělávacího programu ZŠ,
 • využívá prvků Začít spolu, Montessori pedagogiky, metody kritického myšlení, zážitkové pedagogiky atd.
 • staví na konstruktivistickém pojetí výuky, aktivním učení - dítě se aktivně podílí na svém vzdělávání, staví na tom, co již zná, dochází k aktivnímu rozvoji, bádání, třídění a následné sebereflexi - co jsem zjistil, co jsem se naučil nového,
 • bez domácích úkolů,
 • upřednostňování učení se v souvislostech před memorováním,
 • hodnocení - děti jsou vedeny k rozvoji sebereflexe, využívání různých způsobů hodnocení.

 

 

 Vize domácího vzdělávání:

 

 

 • Podnětné prostředí, formy a metody výuky, které vzbuzují u dětí zájem objevovat, tvořit, učit se, předávat, podílet se a celostně se rozvíjet.
 • Efektivní výuka, která rozvíjí celkovou osobnost dítěte a podporuje vnitřní motivaci při učení.
 • Ohled na tempo dětí a jejich individuální potřeby.
 • Podporování vývoje a aktivit dětí.
 • Děti jsou vedeny k tomu, že se nemusí obávat chyby, dokážou jí použít ke svému dalšímu růstu.
 • Rozvoj zodpovědnosti dítěte za svoji činnost.
 • Učitel je v roli podněcovatele, koordinátora. Učitel postupně předává část svých vedoucích kompetencí žákům, kteří se navzájem učí.
 • Výuka je často zaměřená na vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Kooperativní výuka děti učí aktivně spolupracovat (každý ve skupině má svoji roli), naslouchat, komunikovat, konstruktivně řešit problémy a prezentovat svoji činnost. Dále rozvíjí sebereflexi, objektivní hodnocení práce dětí navzájem, vytváří spolupracující tým a vzájemnou sounáležitost. Kooperativní způsob výuky rozvíjí sociální dovednosti a podporuje pozitivní vztahy mezi dětmi.
 • Učení s láskou, pochopením a podporou.
 • Výuka anglického jazyka hravou formou.
 • Podpora přirozeného kontaktu dětí se zvířaty, rostlinami a celou přírodou v areálu a v okolí stáje.
 • Otevřená komunikace mezi dětmi, rodiči a učitelem.
 • S respektujícím přístupem k dětem
 • Učení v blocích
 • Jízda na koni

 

Školné:

 • Školné na jeden kalendářní měsíc: 5 000,- Kč
 • Cena zahrnuje denní program od 8. do 15. hodiny:
  • tzn. běžnou výuku,
  • dopolední jízdu na koni - jedno dopoledne týdně,
  • výuka anglického jazyka - dopoledne i odpoledne - 2x týdně.
 • Ostatní činnosti - zájmové kroužky - jsou placeny zvlášť.

 

 

Cesta do školy:

 Je zajištěn odvoz dětí do školy a ze školy minibusem z nádrazí Zadní Třebaň.

 

Stravné:

 

 

 • Obědy jsou zajišťovány firmou Bionea - www.bionea.cz

 


 

NGJmNj